hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

5/5 - (1 vote)

Last Updated on March 3, 2023 by Swati Brijwasi

Table of Contents

hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada  | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಠಣದ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 51 ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 101 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿದರೆ, ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ, ನೀವು ಈ ಸಂಕತ್ಮೋಚನ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 40 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಪಠಿಸಿ 40 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ⤋⤋ ಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಈ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹನುಮಂತ ಲಾಲನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಿಡಿಎಫ್ | ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ
ಹಿಂದಿ PDF ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ
PDF ಹೆಸರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಡಿಎಫ್
PDF ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

1 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸಂಕತ್ಮೋಚನ್ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯವರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ, ಈಗ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರ ಅಷ್ಟಕ್, ಆರತಿ, ಬಜರಂಗ್ ಬಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಓದಿ-

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಬಾಹುಕ್ PDF ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ಶ್ರೀ ಬಜರಂಗ್ ಬಾನ್ PDF ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ಹನುಮನಾಷ್ಟಕ್ PDF
ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರ ಆರತಿ PDF

hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

, ದೋಹಾ ||

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ್ ಸರೋಜ್ ರಾಜ್, ನಿಜ ಮನ್ ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ |
ಬರ್ನೌನ್ ರಘುವರ ಬಿಮಲ್ ಜಸು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ||

ಮೆದುಳಿಲ್ಲದ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೋ ಪವನ್-ಕುಮಾರ್ |
ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ದೇಹವು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ನೋವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ||

, ಚೌಪೈ ||

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಗರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ,
ಜೈ ಕಪಿಸ್ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಬಹಿರಂಗ ॥1॥

ರಾಮನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅತುಲಿತ್ ಬಲ್ಧಾಮ,
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನ್ ಸುತ್ ನಾಮ ॥2॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಜರಂಗಿ,
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿಯ ಸಂಗಡಿಗರು ॥೩॥

ಕಾಂಚನ್ ಬರನ್ ಬಿರಾಜ್ ಸುಬೇಸಾ,
ಕಾನನ್ ಕುಂಡಲ್ ಕುಂಚಿತ್ ಕೇಸ ॥4॥

ಬ್ರಜ್ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ,
ಭುಜಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ॥೫॥

ಶಂಕರ್ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್,
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ್ ॥6॥

ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ,
ರಾಮನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ॥೭॥

ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ,
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ॥೮॥

ಶಾಯಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ,
ಲಂಕೆ ಜರವಾ ಕಷ್ಟದ ರೂಪದೊಡನೆ ॥9॥

ಭೀಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶಮಾಡು,
ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ॥10॥

ಲೈ ಸಜೀವನ್ ಲಖನ್ ಜಿಯಾಯೆ,
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಹರ್ಷಿ ಉರ್ ತಂದರು ॥11॥

ರಘುಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಭರತನಂತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರನು ॥೧೨॥

ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಸುವಿನಂತೆ,
ಶ್ರೀ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ॥೧೩॥

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಕದಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ,
ನಾರದ, ಸರದ ಸಮೇತ ಅಹೀಸಾ ॥14॥

ಜಮ್ ಕುಬೇರ್ ದಿಗ್ಪಾಲ್ ಜಹಾನ್ ತೇ,
ಕಭಿ ಕೋಬಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ॥15॥

ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀಯೆ,
ರಾಮನಿಗೆ ರಾಜಪಾದ್ ದಿನ್ಹ ಸಿಕ್ಕಿತು ॥16॥

ವಿಭೀಷಣನು ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು,
ಲಂಕೇಶ್ವರನಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ ॥೧೭॥

ಜಗ್ ಸಹಸ್ತ್ರ ಜೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಭಾನು,
ಲಿಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಸಿಹಿ ಫಲ ಜಾನು ॥18॥

ಲಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ್ ಮಹಿ,
ಅವರು ನೀರನ್ನು ದಾಟಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ॥೧೯॥

ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು,
ಸುಲಭ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಟೆಟೆ ॥20॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಶ್ರೀರಾಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ,
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ॥೨೧॥

ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ,
ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಏಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು ॥೨೨॥

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ನಡುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಡುಗುತ್ತವೆ ॥23॥

ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಹಾವೀರರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ॥೨೪॥

ಎಲ್ಲಾ ನೋವು ಮಾಯವಾಗಿದೆ
ಹನುಮತ್ ಬಿರಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ॥25॥

ಹನುಮಂತನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು,
ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮ ಪದಗಳು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ॥26॥

ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ರಾಜ,
ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ॥27॥

ಮಾನವ ಚಾಲಿಸಾ,
ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ್ ಅದರ ಫಲ ॥೨೮॥

ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ,
ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಳಕು. 29॥

ನೀವು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರ ಕೀಪರ್,
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ್ ದುಲಾರೇ ॥30॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂಬತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ದಾನಿ,
ಅಸ್ ಬರ್ ದೀನ್ ಜಾನಕಿ ತಾಯಿ ॥31॥

ನಿಮ್ಮ ದಾಳವನ್ನು ರಾಮ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು,
ಯಾವಾಗಲೂ ರಘುಪತಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿರು ॥೩೨॥

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಜನ್ಮಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು ॥33॥

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಘುಬರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಹರಿ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. 34.

ಮತ್ತು ದೇವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,
ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನು ಹನುಮತ್ ಮಾಡಿದನು ॥೩೫॥

ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ,
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲ್ಬಿರಾ ॥36॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸೈನ್,
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರು ದೇವನಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ॥37॥

ಯಾರು ಅದನ್ನು 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಛೋತಿ ಬಂಡಿ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ॥೩೮॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಓದುವವರು,
ಹೌದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಖಿ ಗೌರೀಸಾ. 39.

ತುಳಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರ,
ಕಿಜೈ ನಾಥ್ ಹೃದಯ್ ಮಾಹ್ ದೇರಾ ॥40॥

, ದೋಹಾ ||

ಪವನ್ ತನಯ್ ಸಂಕಟ್ ಹರನ್, ಮಂಗಲ್ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ.
ರಾಮ ಲಖನ್ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

, ಸಿಯಾ ವರ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಕೀ ಜೈ ||

ಪವನಸುತ್ ಹನುಮಂತನ ಮಹಿಮೆ

, ಹನುಮನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ||

, ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ ||

ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್

, ಜಯವಾಗಲಿ ಸೀತಾ ರಾಮ ||

ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ತುಳಸಿದಾಸ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್, ಹಿಂದೂಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರ ಜೀವನವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೆವ್ವಗಳು ಅಂತಹ ಕೀಳು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯು ಆ ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?” hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

‘ನನಗೆ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿ.’ ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೇತವು ಉತ್ತರಿಸಿತು – “ನಾನು ರಘುನಾಥ ಜೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಅದಮ್ ಏಕೆ ದೆವ್ವವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಜೀ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುದುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ದೂರ ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಅವನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ ಈಡೇರಲಿ.” hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಹಿಂದಿ | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ

ತುಳಸಿದಾಸರು ಅದೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿಯವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದಯಾಮೂರ್ತಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯವರ ಕೃಪೆಯ ಗೋಚರ ಫಲವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸರು ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ನಂದನ್ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಆದರೆ ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ಅವನು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರು – ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲವೇ?

‘ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದ?’ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಾಗ, ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಹೇಳಿದರು – ‘ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕುಮಾರ್.’

‘ಆಹ್!’ ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸ್ ಜೀ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾದರು – ‘ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ದೇವರಿಂದ ವಂಚಿತನಾದೆ.’ ಅಳುವಾಗ ಅವನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು – “ನೀವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.” ಮತ್ತು ದಯಾಧಾಮ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಭರತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶ್ರೀ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜೀ ಅವರು ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಭಗವಂತನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಲಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸ್ ಜೀ ಅವರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾನಸ್-ಮರ್ಮಜ್ಞಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನವು ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ-ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ-ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂರ್ತರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಅಸಹನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸುಖದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗದಾಧಾರಿಯು ಕರುಣಾಮಯಿ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ದಯಾಧಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ತೃಪ್ತರಾದಾಗ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಜೀವಿಯ ಅಂತಿಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಅವರು ಸದ್ಗುಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ-ಸಹಾಯ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಡಿ ಶ್ರೀ. ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಜೀ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮಾರುತಿಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದೆ.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಮಾಗಳಾಲಯ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಂಜನಾನಂದನ ಧರ್ಮೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕೃಪೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ!

ಸಂಕತ್ಮೋಚನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ

ಈ ಜಗತ್ತು ಕರ್ಮ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಸಹಜ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಚಲನೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಜೀವನ. ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವೇ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲಸದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಾರಣಾಂತಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೇಡಿಗಳು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹತಾಶೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಹ ಅಥವಾ ಮೋಹವಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಅನುಕ್ರಮವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ರಾತ್ರಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ :- ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ರಥಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ‘ಮನುಜ’ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಚ್‌ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಟೆಯು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಲ ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳಗಿನ ಲಾವಾವು ಲಾವಾದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೇ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಲಾವಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲನೆಯು ಚಂಚಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಂತನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಜೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯು ನಿರ್ಣಯದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಾಸರ ಹೇಳಿಕೆ – “ಆಸೆ ನಿಲುಕದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ.” hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮನಸ್ಸಿನ ಜಯ ಮತ್ತು ಸೋಲು :- ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲುವು ಎಂದರೆ – ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಆಗಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮಹಾ ವೇಗ, ಅದರ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹಾದಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏರುತ್ತದೆ. hanuman chalisa in Kannada | hanuman chalisa lyrics in kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೂಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಯು ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಯ ಗೆಲುವು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆಗ ಚಿಂತನೆಯು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯಶ್ರೀ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವ ಕೋವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸೈನಿಕರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ತೇನ್‌ಸಿಂಗ್‌ನ ಅಜೇಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಮದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು. ಮುಳುಗುವ ಭಯದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮುತ್ತುಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ. ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಯಶಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಜಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೋಲು. ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬದಲಾಗದ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅದು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅವರ ಜೀವನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆ, ಅರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಋಣಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರಾಶೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಣಿದ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಗು ಮತ್ತು ಅಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು

ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾಗೃತ, ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸೋಲಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ವೀರರ, ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಯುವಕನು ಆನೆಯನ್ನು ಬಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಆನೆಯು ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಊಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಹಿಂದಿ PDF ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಎರಡು ರೀತಿಯ PDF ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ PDF ನಲ್ಲಿ, ಚಾಲೀಸಾ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪಠಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅದೇ ಎರಡನೇ ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಿಡಿಎಫ್‌ಗಳು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

Leave a Comment